Ranksystem məlumatları

Sponsorlar

Online vaxt və ya onlayn fəaliyyət üçün avtomatik olaraq TeamSpeak 3 Server-da istifadəçilərə (servergroups) qrant verən TS3 bot. Bundan əlavə, istifadəçi haqqında məlumat və statistika toplayır və nəticəni bu saytda nümayiş etdirir.


Ranksystem'ı kim yaratdı?

The Ranksystem was coded by Newcomer1989 Copyright © 2009-2023 powered by TS-N.NET


Ranksystem nə zaman yaradılıb?

İlk alfa versiyası: 05/10/2014.

İlk beta versiyası: 01/02/2015.

Stable since: 18/04/2016.

You can see the latest version on the Ranksystem Website.


Ranksystem necə yaradılmışdır?

Ranksystem daxilində inkişaf edir

PHP - Copyright © 2001-2023 the PHP Group


Həmçinin aşağıdakı kitabxanalardan istifadə olunur:

jQuery v3.6.2 - Copyright © 2020 The jQuery Foundation

Font Awesome 5.15.1 - Copyright © Fonticons, Inc.

flag-icon-css 3.5.0 - Copyright © 2020 flag-icons

TeamSpeak 3 PHP Framework 1.1.33 - Copyright © 2010-2018 Planet TeamSpeak

Bootstrap 3.4.1 - Copyright © 2011-2019 Twitter, Inc.

morris.js 0.5.1 - Copyright © 2013 Olly Smith

Raphaël 2.2.1 - JavaScript Vector Library - Copyright © 2008-2012 Dmitry Baranovskiy

SB Admin Bootstrap Admin Template - Copyright © 2013-2016 Blackrock Digital LLC.

Bootstrap Switch 3.3.4 - Copyright © 2013-2015 Mattia Larentis

Bootstrap TouchSpin 3.1.2 - Copyright © 2013-2016 István Ujj-Mészáros

bootstrap-select v1.13.14 - Copyright © 2012-2020 SnapAppointments, LLC

Bootstrap Show Password 1.0.3 - Copyright © 2014 zhixin wen

Bootstrap Validator - Copyright © 2016 Cina Saffary

Smarty PHP Template Engine 4.1.0 - Copyright © 2002-2022 New Digital Group, Inc.

Datepicker for Bootstrap v1.9.0 - Copyright © 2019 UX Solutions


Xüsusi təşəkkür edirik:

Shad86 - for the great support on GitHub & our public server, sharing his ideas, pre-testing all that shit & much more

mightyBroccoli - for sharing their ideas & pre-testing

sergey, Arselopster, DeviantUser & kidi - for russian translation

Benjamin Frost - for initialisation the bootstrap design

ZanK & jacopomozzy - for italian translation

DeStRoYzR & Jehad - for initialisation arabic translation

SakaLuX - for initialisation romanian translation

0x0539 - for initialisation dutch translation

Quentinti - for french translation

Pasha - for portuguese translation

KeviN & Stetinac - çek dili üçün tərcümə

DoktorekOne & toster234 - polşa dili üçün tərcümə

JavierlechuXD - ispanca dili üçün tərcümə

ExXeL - macar dili üçün tərcümə

G. FARZALIYEV - azərbaycan dili üçün tərcümə

Nick Slowinski - imza funksiyası üçün