Versiyalar - statistika

# Versiyalar İstifadəçi Say Faiz
1 3.5.6 [Build: 1606312422] 6883 39.1 %
2 3.3.2 [Build: 1566767614] 4229 24.0 %
3 3.5.3 [Build: 1588756070] 2658 15.1 %
4 3.5.2 [Build: 1585812952] 1013 5.8 %
5 3.3.0 [Build: 1560850141] 786 4.5 %
6 3.5.5 [Build: 1604483867] 440 2.5 %
7 3.5.1 [Build: 1584955996] 330 1.9 %
8 3.2.3 [Build: 1538467030] 237 1.3 %
9 3.5.0 [Build: 1584610661] 208 1.2 %
10 3.2.5 [Build: 1555517253] 155 0.9 %
11 3.1.8 [Build: 1516614607] 105 0.6 %
12 3.5.0 [Build: 1605605389] 64 0.4 %
13 3.5.6 [Build: 1605182235] 62 0.4 %
14 3.1.10 [Build: 1528537615] 52 0.3 %
15 3.5.0 [Build: 1582117478] 40 0.2 %
16 3.2.2 [Build: 1537178465] 38 0.2 %
17 3.5.1 [Build: 1582118844] 36 0.2 %
18 3.5.7 [Build: 1608224421] 31 0.2 %
19 3.6.0 [Build: 1640259570] 27 0.2 %
20 3.5.0 [Build: 1574942993] 25 0.1 %
21 3.5.0 [Build: 1574357871] 23 0.1 %
22 3.1.9 [Build: 1525442084] 21 0.1 %
23 3.1.7 [Build: 1513163251] 19 0.1 %
24 3.2.1 [Build: 1534255236] 18 0.1 %
25 3.6.0 [Build: 1667819930] 14 0.1 %
26 5.0.0-beta70 [Build: 1654676785] 11 0.1 %
27 3.3.0 [Build: 1559144369] 9 0.1 %
28 5.0.0-beta72 [Build: 1671465207] 8 0.0 %
29 3.3.1 [Build: 1564671328] 7 0.0 %
30 3.2.0 [Build: 1533739581] 7 0.0 %
31 3.3.0 [Build: 1559834030] 7 0.0 %
32 5.0.0-beta73 [Build: 1679397420] 5 0.0 %
33 3.5.7 [Build: 1614951001] 5 0.0 %
34 3.5.0 [Build: 1580316377] 4 0.0 %
35 3.3.1 [Build: 1566673023] 3 0.0 %
36 5.0.0-beta67 [Build: 1638359901] 3 0.0 %
37 3.5.0 [Build: 1572447082] 2 0.0 %
38 5.0.0-beta68.1 [Build: 1644243684] 2 0.0 %
39 5.0.0-beta.19 [Build: 1579708986] 2 0.0 %
40 5.0.0-beta59 [Build: 1625645480] 1 0.0 %
41 5.0.0-beta55 [Build: 1622638893] 1 0.0 %
42 5.0.0-beta63 [Build: 1631042126] 1 0.0 %
43 5.0.0-beta66 [Build: 1635340287] 1 0.0 %
44 5.0.0-beta69-rc8 [Build: 1650474918] 1 0.0 %
45 3.2.3 [Build: 1537790492] 1 0.0 %
46 5.0.0-beta71 [Build: 1670237565] 1 0.0 %
47 5.0.0-beta45.2 [Build: 1615454854] 1 0.0 %
48 5.0.0-beta42 [Build: 1613641112] 1 0.0 %
49 3.5.5 [Build: 1594213121] 1 0.0 %
50 3.5.0 [Build: 1574093735] 1 0.0 %
51 3.?.? [Build: 5680278000] 1 0.0 %
52 5.0.0-beta.12 [Build: 1572868115] 1 0.0 %
53 5.0.0-beta.18 [Build: 1576838043] 1 0.0 %
54 5.0.0-beta.22 [Build: 1582011547] 1 0.0 %
55 5.0.0-beta.23 [Build: 1583314601] 1 0.0 %
56 5.0.0-beta.24 [Build: 1584621089] 1 0.0 %
57 3.5.0 [Build: 1579271398] 1 0.0 %
58 5.0.0-beta36.1 [Build: 1608110690] 1 0.0 %
59 5.0.0-beta.25 [Build: 1588064367] 1 0.0 %